Dịch vụ Khách hàng

– Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Mua hàng trọn gói

– Dịch vụ Định giá sản phẩm – dịch vụ

– Dịch vụ Kiểm định Chất lượng sản phẩm – dịch vụ

– Dịch vụ Vận chuyển hàng hóa tận nơi

– Dịch vụ Đặt hàng theo sự ủy quyền của Khách hàng

– Dịch vụ Kiểm định Uy tín Nhà cung cấp sản phẩm – dịch vụ

– Dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của Khách hàng

– Dịch vụ thương lượng Mua/Bán hàng theo sự Ủy quyền của Khách hàng

– Dịch vụ trao đổi hàng hóa – dịch vụ trực tiếp