DA đang triển khai

* Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại huyện Lương Sơn – Hòa Bình (K22)

Nội dung Dự án K22:

1. Tổng vốn đầu tư nhà máy : 121.900 triệu VNĐ.

– Vốn cố định : 102.900 triệu VNĐ.

– Mua thiết bị công nghệ có trình độ hiện đại nhất thế giới.

– Xây dựng nhà xưởng, mua sắm phương tiện thiết bị, tổ chức mạng lưới thu gom.

2. Mặt bằng xây dựng : 20.000 m2.

– Đất khu công nghiệp được quy hoạch thuận tiện giao thông, được cấp theo Luật Môi trường hay thuê của Nhà Nước.

– Công suất hoạt động: Xử lý 15.000 tấn dầu thải/ năm.

– Sử dụng khoảng 1.000 lao động có thu nhập bình quân 4 triệu VND/ tháng.

– Doanh thu năm: 180 tỷ VND

– Lãi gộp 45 tỉ VND – Lãi ròng 30 tỉ VND

– Nếu vay toàn bộ vốn cố đinh, sau 5 năm trả hết nợ gốc và lãi vay.

– NPV dự án bằng 159. IRR dự án bằng 40,13%.

– Đóng góp vào ngân sách Nhà Nước mỗi năm 20 tỉ VND

* ĐẠI DIỆN: Trương Quốc Đại

– LIÊN HỆ: 0936 364736/ 09629 88845

– Email: bacsicongty@gmail.com/ daivank22@gmail.com