DA BSCT

THÔNG TIN DỰ ÁN BÁC SĨ CÔNG TY

 

Giai đoạn 1: Khởi chạy Dự án "Bác sĩ công ty" (từ ngày 01.6.2015 đến ngày 31.12.2015)

Giai đoạn 2: Hoàn thiện Qui trình "Bác sĩ công ty" (từ ngày 01.01.2016 đến 31.12.2016)

– Nội qui và Qui định Công ty

– Mô hình Công ty

– Cơ cấu Nhân sự Công ty

– Cơ cấu Hệ thống Bác sĩ công ty

– Sản phẩm Mẫu Dịch vụ Chăm sóc Công ty: Qui trình "Kiểm soát Nội bộ Công ty" (Bao gồm: Xây dựng Qui trình Kiểm soát Nội bộ Công ty + Hỗ trợ Thực hiện Áp dụng Qui trình Kiểm soát Nội bộ Công ty + Ứng dụng Công nghệ Kiểm soát Nội bộ Công ty Điện tử)

– Thực nghiệm 5 Mẫu Công ty Dịch vụ trên 5 Dòng sản phẩm – Dịch vụ thiết yếu của Nền kinh tế Việt Nam

Giai đoạn 3: Cung cấp Sản phẩm – Dịch vụ của Bác sĩ công ty ra Toàn quốc (từ ngày 01.01.2017 đến ngày 31.12.2019)

Giai đoạn 4: Xây dựng Các "Khu trung tâm thương mại Bác sĩ công ty" (từ ngày 01.01.2020 đến ngày 31.12.2024)

– "Khu trung tâm thương mại Bác sĩ công ty" được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho Nhu cầu sống tốt nhất, đầy đủ nhất của con người – giải quyết tất cả các nhu cầu cao nhất về cuộc sống của một con người (nhu cầu về sản phẩm – dịch vụ dành cho cuộc sống cá nhân, nhu cầu làm việc, nhu cầu nghỉ dưỡng, nhu cầu về môi trường sống sạch, nhu cầu giao thông, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu Sản xuất, … của tất cả các Đối tượng trong Nền kinh tế – xã hội Quốc gia)

Sứ mệnh: Giải quyết các vấn nạn của nền kinh tế – xã hội Quốc gia

Ý tưởng Dự án:

   Dự án Bác sĩ công ty được hình thành trên nền tảng các Công ty đã và đang hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam; với những khó khăn còn tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một Công ty mà không có được sự hỗ trợ tác động từ các thành phần Kinh tế khác để giúp các công ty xử lý những khó khăn gặp phải trong quá trình hình thành và phát triển của họ. Sự cần thiết phải có một tổ chức hỗ trợ về tư vấn, cố vấn, hỗ trợ thực hiện triển khai giúp đỡ, trợ lực trực tiếp và gián tiếp cho các Công ty để giải quyết những khó khăn và giúp cho các Công ty hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, tránh được những rủi ro từ sự tác động với các Đối tượng khác trong Nền kinh tế; từ đó giúp các Công ty tập trung vào nhiệm vụ và vai trò chính của Công ty mình, làm gia tăng tính bền vững và sự ổn định phát triển trong tương lai. Từ đó tôi đã hình thành ý tưởng DỰ ÁN BÁC SĨ CÔNG TY với sứ mệnh và vai trò về hỗ trợ tư vấn, cố vấn và hỗ trợ thực hiện triển khai phục vụ, giúp đỡ và trợ lực cho các Công ty khác trong các lĩnh vực ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam. Với Giá trị cốt lõi là tư tưởng hợp tác hỗ trợ, sự đoàn kết tổng thể trên định hướng chung là vì lợi ích của xã hội và vì sự phát triển của các thành phần tổ chức kinh tế Việt Nam, vì một Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết, và hướng đến một cuộc sống giàu có và hạnh phúc cho mỗi cá nhân con người Việt! Tôi đã hình thành nên tổ chức Bác sĩ công ty với những con người Hướng thiện, Chân thành, Cởi mở và luôn luôn rèn luyện Năng lực bản thân để phục vụ cho sứ mệnh và vai trò cao đẹp này;

   Sự hoàn thiện và nỗ lực nâng cao NĂNG LỰC CÁ NHÂN và NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH BÁC SĨ CÔNG TY sẽ hỗ trợ giúp các Công ty khác trong những lĩnh vực ngành nghề kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam gia tăng NĂNG LỰC CÔNG TY và NĂNG LỰC CỦA MỖI CÁ NHÂN trong công ty giúp cho sự phát triển Công ty được bền vững và sự gắn kết các nguồn lực trong nền kinh tế Việt Nam được chặt chẽ và gia tăng giá trị lợi ích ngày càng lớn hơn, hiệu quả hơn.
Tư tưởng của DỰ ÁN BÁC SĨ CÔNG TY
   * Thương trường nơi ta cùng thắng, chẳng phải chiến trường sao cứ cạnh tranh –
 Đất mẹ chỗ mình cộng sinh, chính là nôi ấm nỡ nào tàn hoại (trích nguyễn thơ Chủ tịch HDTV công ty TNHH Văn Đạo – Ông Nguyễn Quốc Vượng)
   * Thay đổi tư duy tầm nhìn mở rộng – Mở rộng tầm nhìn thành công sẽ đến (trích nguyên văn thơ Nhà sáng lập Dự án BÁC SĨ CÔNG TY – Ông Trương Quốc Đại)
   * Sự đoàn kết là sức mạnh lớn nhất:
"Một cây làm chẳng lên non – Ba cây chụm lại lên hòn núi cao" (trích nguyên văn Thơ HỒ CHỦ TỊCH)

 

Trân trọng,

Trương Quốc Đại!